Secretariaat: Georges Lefevre 0479 84 09 57 georges.lefevre@gmail.com
Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Clubs tornooien interclub Ranking Documenten BBSA Referees Coaching
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

nieuws

Geplaatst op 08/12/2021

Aandacht voor de coronamaatregelen voor de toegang tot de horeca (CST) en het dragen van het mondmasker tijdens het snookeren

Beste spelers, clubverantwoordelijken, uitbaters,
Met deze communicatie willen we aandacht vragen voor de coronamaatregelen van het Federaal Overlegcomité met in het bijzonder de maatregelen voor de toegang tot de horeca (CST) en het dragen van het mondmasker tijdens het snookeren.
Op de website Covid Safe Ticket (CST) als toegangsvoorwaarde in fitnesscentra en horeca-activiteiten | Vlaanderen.be lezen we het volgende:
“Gaat u op café of restaurant, dan zult u voor bediening in de binnenruimte gevraagd worden om een Covid Safe Ticket (CST) te tonen in combinatie met een identificatiebewijs (eID, rijbewijs).
Het mondmasker is verplicht bij verplaatsingen in de horecazaak. Van zodra u neerzit, mag u het mondmasker afzetten.
Het Covid Safe Ticket in horeca-activiteiten wordt gevraagd vanaf de leeftijd van 16 jaar.”
We hebben reeds meermaals contact gehad met ministeriële kabinetten en met Sport.Vlaanderen en allemaal bevestigen ze dat we tijdens het snookeren het mondmasker moeten dragen. Dit geldt zowel voor interclub als voor de tornooien.
Niet tegenstaande we over het algemeen kunnen vaststellen dat deze maatregelen goed worden opgevolgd, bereiken er ons toch ook berichten dat sommige uitbaters, clubverantwoordelijken en spelers het niet zo nauw nemen met de toepassing van deze regels.
Als federatie willen we hier toch wel benadrukken dat alle clubs verplicht zijn de coronamaatregelen stipt, correct en nauwgezet op te volgen.
Als we gaan vaststellen dat er spelers aantreden, die eigenlijk niet binnen mogen in de snookerzaak omdat ze geen CST hebben, dan gaan we daar streng tegen optreden. Zowel naar de betrokken speler(s) toe als naar de betrokken club(s).
Een verwittigd man is er twee waard!
Met sportieve groeten
Het bestuur van BBSA vzw

Meer nieuws van BBSA Oost-Vlaanderen

Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.