Secretariaat: Georges Lefevre 0479 84 09 57 georges.lefevre@gmail.com
Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Clubs tornooien interclub Ranking Documenten BBSA Referees Coaching
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

nieuws

Geplaatst op 26/11/2021

Coronamaatregelen 26/11: Sluitingsuur en CST/mondmaskers

Beste spelers, clubverantwoordelijken, uitbaters,

Deze communicatie gaat over 2 zaken: de nieuwe coronamaatregelen van het Federaal Overlegcomité van 26 november 2021, met in het bijzonder het sluitingsuur voor de horeca en de reeds bestaande maatregelen voor de toegang tot de horeca (CST) en het dragen van het mondmasker tijdens het snookeren.

Sluitingsuur om 23.00 uur

Omdat het sluitingsuur voor de horeca werd vastgesteld op 23.00 uur, gaan we het algemeen aanvangsuur van de interclubwedstrijden vervroegen naar 19.30 uur. Onderling kunnen jullie uiteraard afspreken om nog vroeger te starten, maar het officiële aanvangsuur wordt dus vervroegd naar 19.30 uur.

We vragen aan alle ploegen om de wedstrijden steeds ten laatste om 19.30 uur aan te vangen (indien mogelijk graag onderling afspreken om zelfs nog vroeger te starten).  

Een frame dat nog wordt bevochten op het ogenblik waarop de uitbater aangeeft de zaak te sluiten wordt omgevormd tot een nulscore, behoudens wanneer één van de spelers een snooker nodig heeft (dan geldt het als een winstframe voor de speler die voor staat). Idem voor frames die nog aangevat moeten worden. De eindscore van de match is in dat geval de score op basis van de frames die zijn afgewerkt. Dit impliceert dat een interclubmatch kan eindigen op 5-6 of 9-7. Aangezien elk frame een punt waard is en men dus bij het afwerken kans heeft een punt te verdienen voor de ploeg, is het in ieders belang om zoveel mogelijk frames te kunnen spelen

Graag ook de rookpauzes tot een minimum beperken.

Toegang tot de horeca door middel van CST (Covid Safe Ticket) en dragen van mondmasker tijdens het snookeren

Op de website Covid Safe Ticket (CST) als toegangsvoorwaarde in fitnesscentra en horeca-activiteiten | Vlaanderen.be lezen we het volgende:

“Gaat u op café of restaurant, dan zult u voor bediening in de binnenruimte gevraagd worden om een Covid Safe Ticket (CST) te tonen in combinatie met een identificatiebewijs (eID, rijbewijs).
Het mondmasker is verplicht bij verplaatsingen in de horecazaak. Van zodra u neerzit, mag u het mondmasker afzetten.
Het Covid Safe Ticket in horeca-activiteiten wordt gevraagd vanaf de leeftijd van 16 jaar.”

We hebben reeds meermaals contact gehad met ministeriële kabinetten en met Sport.Vlaanderen en allemaal bevestigen ze dat we tijdens het snookeren het mondmasker moeten dragen.

Er bereiken ons berichten dat niet alle clubs het even nauw nemen met maatregelen. Er wordt geen CST gevraagd of gescand en/of het mondmasker is nergens te bespeuren.

Als federatie willen we hier toch wel benadrukken dat alle clubs verplicht zijn de coronamaatregelen stipt, correct en nauwgezet op te volgen.
Als we gaan vaststellen dat er spelers aantreden, die eigenlijk niet binnen mogen in de snookerzaak omdat ze geen CST hebben, dan gaan we daar streng tegen optreden. Zowel naar de betrokken speler(s) toe als naar de betrokken club(s).

Een verwittigd man is er twee waard!

Tot slot, voegen we hier nog aan toe dat de mogelijkheid tot uitstel, zoals omschreven op de website BBSA Oost-Vlaanderen - Uitstellen van interclubwedstrijden (bbsa-snooker.be), uiteraard blijft gelden (uitstel enkel op basis van coronaproblematiek).

Met sportieve groeten

Georges Lefèvre
Voorzitter BBSA gewest Oost-Vlaanderen

Meer nieuws van BBSA Oost-Vlaanderen

Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.