Secretariaat: Georges Lefevre 0479 84 09 57 georges.lefevre@gmail.com
Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

home Organisatie Clubs nieuws tornooien interclub Ranking Documenten BBSA
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

nieuws

Geplaatst op 22/08/2021

Nieuwsbrief BBSA Oost Vlaanderen - augustus '21-'22

Beste spelers, clubverantwoordelijken en uitbaters,
Op vrijdag 20 augustus 2021 vond in SC Sint Martinus te Gent de Algemene Vergadering (AV) van BBSA Oost Vlaanderen plaats als voorbereiding van het nieuwe en hopelijke volledige snookerseizoen.
Iemand kwam met een heel goed voorstel om een maandelijkse nieuwsbrief voor ons gewest op te maken om op deze manier zoveel mogelijk leden op de hoogte te houden wat gebeurt binnen de werking van BBSA Oost Vlaanderen. Een heel leuk initiatief lijkt ons.
De punten die op de AV op de dagorde stonden:

1. Interclub:

Er is de mogelijkheid om uw interclubkalender in uw agenda te plaatsen.
Om dit te doen surf je naar onderstaande link:
Clubs BBSA Oost Vlaanderen
Daarna klik je op het vergrootglas bij de club waarvan je de kalender wenst te downloaden.
Door bij het team te klikken op het kalender icoontje, links naast de thuisspeeldag, krijg je een ICS-bestand die klaar is om in je agenda in te laden.
Deze regel werd in het Specifieke Intern Reglement BBSA Oost Vlaanderen toegevoegd:
Stijgen en dalen tijdens een onafgewerkt seizoen:
  • Indien we door omstandigheden de heenronde niet kunnen afwerken, wordt de competitie geannuleerd;
  • Indien we de heenronde wel kunnen afwerken maar niet de volledige competitie in de speelweek van 31 mei, wordt de stand na de heenronde bepalend voor stijgen en dalen;
  • Bij het afwerken van de heenronde zal de competitie als geldig wordt beschouwd en zal er dus een geldig eindklassement zijn, namelijk de stand na de heenronde.
  • Bij tijdelijke onderbrekingen van de competitie wordt deze altijd hervat met de eerstvolgende speelweek die voorzien was bij de stopzetting.

2. Gewestelijke Rankingtornooien:

Er zijn een aantal belangrijke aanpassingen in verband met alle reeksen voor onze Gewestelijke Rankingtornooien:
Een speler die niet kan meedoen aan een gewestelijke ranking omwille van een internationale afvaardiging, zal zijn gemiddelde punten krijgen van het voorgaande seizoen. Dit is enkel bij meer dan 1 deelname in het voorgaande jaar. In geval van 1 deelname zal deze speler 50% van zijn gewonnen punten krijgen.
Bij de start van het seizoen, zal er in elke reeks een klassement samengesteld worden met de punten van het vorige seizoen. Na elk gespeeld tornooi worden de punten van het laatst gespeeld tornooi toegevoegd en vervallen de punten van het vorige seizoen voor dat specifiek tornooi.
Het klassement voor alle reeksen met poules wordt als volgt bepaald:
  • Meeste gewonnen frames;
  • Meeste gewonnen wedstrijden;
  • Black Ball Shoot out best of 5
  • Onderling resultaat;
Er zal geen voorkeur voor club kunnen opgegeven worden om zo het aantal spelers van eenzelfde club tot een minimum te brengen. Tijdens een poule zullen spelers van éénzelfde club hun eerste wedstrijd(en) tegen elkaar spelen.
Wanneer het gebruik van reekshoofden van toepassing is, krijgen zij punten in mindering bij verlies van hun 1ste wedstrijd (uitleg staat bij Puntenverdeling) en zullen ook geen prijzengeld ontvangen, als dit van toepassing is.
Dit prijzengeld wordt overgedragen naar het volgende tornooi van deze reeks.
De Jaarranking bestaat uit alle punten van het Gewestelijk Klassement + alle punten van de interclubcompetitie, enkel voor de vaste spelers.
Per klasse wordt een jaarranking gemaakt.
Elke winnaar van een jaarranking krijgt 50 euro.
De Breaklijst is de hoogste break die wordt gemaakt in alle Gewestelijke Rankingtornooien, alle Provinciale Kampioenschappen en de Interclubcompetitie, enkel voor de vaste spelers.
Per klasse wordt een breaklijst gemaakt.
Elke winnaar van een breaklijst krijgt 1 euro per verworven punt van de gemaakte break.
Tijdens een tornooi is het de absolute taak om als tornooileider alles zo nauwgezet mogelijk in handen te houden en zich exclusief in te zetten voor zijn job. Bij twijfel of discussie moet de gewestelijke tornooileider of een lid van de gewestraad ingeschakeld worden.
Het minimaal aantal deelnemers per Gewestelijke Rankingtornooi per reeks is 16 spelers.
Wanneer na de deadline van inschrijvingen bij Klasse 1 & 2 en/of bij Klasse 3 het minimaal aantal deelnemers van 16 niet wordt behaald, zullen deze reeksen worden samengevoegd. Het tornooiformat blijft ongewijzigd, met uitzondering van het systeem van de reekshoofden van Klasse 1 & 2.
Wanneer na de deadline van inschrijvingen bij de Masters en/of bij de Seniors 50+ het minimaal aantal deelnemers van 16 niet wordt behaald, zullen deze reeksen worden samengevoegd. Het tornooiformat is dan op zaterdag de poules met uitzondering van de 8 geseede reekshoofden van de Masters. Zij spelen op zondag tegen de overblijvers van die poules, die vrij worden geloot, in een BEST OF 7.
In deze omstandigheden heeft een speler het recht om zich uit een tornooi terug te trekken. Hij/zij zal het inschrijvingsgeld terugkrijgen, riskeert geen schorsing en zal 0 punten krijgen voor dit specifieke tornooi.
Als men na een samenvoeging niet aan het aantal deelnemers van 16 komt, gaat een tornooi NIET
Bij een verwittigd forfait betaalt de deelnemer enkel zijn inschrijvingsgeld, bij een niet-verwittigd forfait het inschrijvingsgeld + een administratieve boete van 15 €.
Wanneer een speler tweemaal niet verwittigd voor een forfait betaalt hij een administratieve boete van 50 € en wordt zo uitgesloten van verdere deelname voor alle gewestelijke tornooien en alle Provinciale Kampioenschappen.
Wanneer een speler tijdens het tornooi zonder geldige reden forfait geeft of zich niet gedraagt conform de regels, krijgt hij/zij geen punten en wordt hij/zij geschorst voor alle volgende gewestelijke tornooien en kampioenschappen gedurende een periode van 12 maanden. Onfair en onsportief wordt niet getolereerd. Dit gedrag zal tevens gesanctioneerd worden met een boete van 50 € en het schrappen van alle behaalde punten voor alle gewestelijke tornooien/kampioenschappen.
Bij een medisch noodgeval zal een geldig doktersattest ter bewijs moeten voorgelegd worden binnen de 5 dagen om een boete en/of schorsing te vermijden.
Het volledige Specifieke Interne Reglement van BBSA Oost Vlaanderen is terug te vinden via:
Intern Reglement BBSA Oost Vlaanderen
De eerste Gewestelijke Rankingtornooien Masters en Seniors 50+ gaan door op zaterdag 4 september (Masters) en op 5 september (Seniors 50+). De deadline om in te schrijven is zondag 29 augustus om 16u.

Inschrijven voor de Nationale en Gewestelijke Rankingtornooien alsook voor de erkende Open Tornooien kan via onderstaande link:
Tornooikalender BBSA

3. Website:

Sinds vorig seizoen hebben we zoals gekend een nieuwe website.
Er zijn nog een aantal aanpassingen die moeten gebeuren maar door de tijdelijke onbeschikbaarheid van de webmaster hebben deze een achterstand maar we hopen dat deze zo snel mogelijk worden aangepast.
Wie ideeën en/of suggesties heeft voor de website kan contact opnemen met de verantwoordelijke op de website via tommymortier@outlook.be
 
Groeten
De gewestraad BBSA Oost Vlaanderen

Meer nieuws van BBSA Oost-Vlaanderen

Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.