Secretariaat: Georges Lefevre 0479 84 09 57 georges.lefevre@gmail.com
Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

home Organisatie nieuws tornooien interclub Ranking Documenten BBSA
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

nieuws

Geplaatst op 01/03/2021

Voorbereiding seizoen 2021-2022

Beste snookerliefhebbers
Graag dit bericht volledig en aandachtig doornemen. Het gaat over belangrijke informatie over het huidige seizoen en over het nieuwe seizoen.
 • afsluiten huidig seizoen 2020 - 2021
  • het interclubseizoen 2020 - 2021 wordt nietig verklaard. Dit betekent dat het seizoen 2021 – 2022 wordt aangevangen met de startsituatie van het seizoen 2020 – 2021
  • de nationale en gewestelijke (OVL) tornooien: de tornooicompetitie wordt stopgezet vanaf de lockdown in oktober 2020. Er zullen dus verder geen Oost-Vlaamse of nationale rankingtornooien worden georganiseerd. Er zal geen provinciaal kampioenschap worden georganiseerd en ook geen Belgisch kampioenschap.
  • als de coronamaatregelen het toelaten zullen we mogelijks een aantal lucratieve tornooien organiseren, zonder ranking of officieel statuut maar louter ter ondersteuning van de clubs en de uitbaters
  • wat betreft de rankings: In normale tijden, bij een afgelast tornooi moeten 0 punten aan de spelers toegekend worden en als meer dan 2 tornooien afgelast worden, moet de rankings op basis van de 3 laatste gespeeld tornooien opgebouwd worden. Deze regel gaat in het voordeel of het nadeel van de spelers.
  • door de buitengewone situatie, heeft nationale tornooileider Georges Leclercq met de hulp van zijn assistent Tommy Mortier een voorstel uitgewerkt en wat volgt voorgesteld aan het BO (goedgekeurd tijdens de vergadering van 25 januari 2021):
  • alle rankings worden op basis van de 5 laatste gespeeld tornooien opgebouwd:
   • voor BR Men, NR Masters en NR Seniors 60+ : T1 van dit seizoen (2020/21) + T1, T2, T3 en T4 van vorige seizoen (2019/20).
   • voor NR Under 18, NR Under 21, NR Ladies en NR Seniors 50+ : T1 & T2 van dit seizoen (2020/21) + T2, T3 en T4 van vorige seizoen (2019/20).
 • voorbereiding nieuw seizoen 2021 - 2022
  • de leden (die lid waren in het seizoen 2020 - 2021) dienen voor het nieuwe seizoen 2021 - 2022 geen lidgeld te betalen.
  • ook de clubbijdrage en de ploegbijdrage naar BBSA toe dienen niet betaald te worden voor het gewest Oost Vlaanderen.
  • nieuwe leden (zij waren dus geen lid in het huidig seizoen) moeten wel hun bijdrage van 65,00 euro betalen
  • de clubverantwoordelijken hebben een Excel-bestand ontvangen met de gegevens van de clubleden zoals ze gekend zijn in de ledenadministratie. 
  • de clubverantwoordelijken zullen in de komende weken en maanden contact opnemen met hun leden om te bepalen of ze opnieuw aansluiten en ze zullen dit aanvullen in het betrokken Excel-bestand. Ze zullen ook de bestaande gegevens controleren (e-mailadres en gsm nummer zijn daarbij zeer belangrijke info).
  • nieuwe leden moeten wel een individueel inschrijvingsformulier invullen en ondertekenen. Dit kan hier gedownload worden: inschrijvingsformulier.
  • dit formulier dient dan doorgestuurd te worden naar georges.lefevre@gmail.com en dit vergezeld van een pasfoto (selfie genre pasfoto is voldoende).
  • de clubverantwoordelijke zal ook het formulier voor de inschrijving van de ploegen bezorgen aan het secretariaat. Het is de bedoeling dat we het nieuwe seizoen starten met dezelfde reeksindeling als het huidig seizoen. In de theorie dat alle ploegen en spelers opnieuw inschrijven, dan starten we inderdaad in die indeling. Alles zal natuurlijk afhangen van welke ploegen er daadwerkelijk inschrijven. 
 • financiële ondersteuning
  • de gewestraad van Oost-Vlaanderen wil toch ook wel de aandacht vestigen op het feit dat we in 2021 opnieuw 7.000,00 euro zullen voorzien voor de financiële ondersteuning van de clubs, die investeren in de vernieuwing en verbetering van hun snookerinfrastructuur. Dit is een systeem dat al enkele jaren bestaat en waar de clubs dankbaar gebruik van maken.
  • de gewestraad verwacht dat dit jaar mogelijks minderen investeringen zullen worden voorzien door de clubs. Het saldo van het budget van 7.000,00 euro dat dit jaar niet wordt opgevraagd zal echter gevoegd worden bij de 7.000,00 euro van 2022
Tot slot wensen we iedereen een goede gezondheid toe. Hou je aan de maatregelen dan zullen we elkaar binnenkort terug kunnen ontmoeten in onze geliefde snookerzaken.
Vergeet onze uitbaters niet. Zij beleven zeer moeilijke tijden en verdienen ons aller respect en steun.
Georges Lefèvre
Voorzitter BBSA gewest Oost-Vlaanderen

Meer nieuws van BBSA Oost-Vlaanderen

Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.